ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Informacja ogłoszona dnia 2019-04-15 15:12:11 przez Szymon Zambrzycki, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
 
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., 2204 późn. zm.)
 
ZARZĄD  POWIATU W  OSTRÓDZIE
podaje do publicznej wiadomości  o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej w m. Łukta, gm. Łukta, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 363/1                  o pow. 10,6589 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr EL1O/00031732/9.
Nieruchomość obecnie  użytkowana jest na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas nieoznaczony.
 
OPIS  NIERUCHOMOŚCI
Działka Nr 363/1 położona jest około 1,2 km od zwartej zabudowy wsi Łukta. Południowa granica działki biegnie wzdłuż lasu, natomiast pozostałe wzdłuż dróg dojazdowych oraz przez tereny rolne. Kształt działki jest dość regularny, teren  płaski. Dojazd do nieruchomości od strony zachodniej drogą gruntową biegnącą z Łukty; od strony północnej drogą asfaltową Łukta - Wynki, która przebiega w odległości ok. 120 m od granic działki. Połączenie nieruchomości z tą drogą odbywa się drogą nieurządzoną - gminną.
Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią grunty rolne i leśne.
Zgodnie z zapisami w operacie ewidencji gruntów i budynków działka posiada użytki: Lz - 0,0903 ha, Ł IV-0,2872 ha, RIVa-1,0280 ha, RV-0,9716 ha, RVI-8,2818 ha
Na terenie nieruchomości zlokalizowana jest północna część złoża „ŁUKTA”  Pole B.
Udział złoża w powierzchni całej nieruchomości wynosi ok. 66 %. 
Typy kopaliny: piaski kwarcowe.
 
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:
Brak aktualnego planu zagospodarowania. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łukta, działka 363/1 położona jest w części na obszarze oznaczonym symbolem PE - tereny przewidywanego występowania złóż kruszywa, a w części przeznaczona jest na cele rolne.
 
Cena sprzedaży nieruchomości wynosi  1 070 000,- zł  słownie: jeden milion siedemdziesiąt  tysięcy złotych.
Sprzedaż  zwolniona jest z podatku VAT  na podstawie  art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33  ustawy   z dnia 11 marca 2004 roku  o podatku od towarów i usług ( Dz. U.  z 2018 r., poz.2174  z późn. zm. ).
 
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami  upływa dnia 31 maja 2019 r.
 
Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (pokój Nr 323) lub telefonicznie pod nr tel. 89 642-98-34. 
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń    w siedzibie Starostwa Powiatowego  na okres 21 dni  począwszy od dnia 15 kwietnia  2019 roku  oraz umieszcza się na stronie internetowej: http://www.bip.powiat.ostroda.pl

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Baniewska Data wytworzenia informacji: 2019-04-15 00:00:00
Wprowadził informację do BIP: Szymon Zambrzycki Data udostępnienia informacji: 2019-04-15 15:12:11
Osoba, która zmieniła informację: Szymon Zambrzycki Data ostatniej zmiany: 2019-06-12 07:25:56
Artykuł był wyświetlony: 272 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu