ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenia Starosty Ostródzkiego z 2019 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nr 1/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr 2/2019 w sprawie zatwierdzenia programu działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostródzie na rok 2019
Nr 3/2019 w sprawie zmian w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Nr 4/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego”
Nr 5/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Biura Projektu pn. „Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego”
Nr 6/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Ostródzie
Nr 7/2019 w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli realizacji zadań publicznych zleconych przez Powiat Ostródzki na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)
Nr 8/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr 9/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie
Nr 10/2019 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej
Nr 11/2019 w sprawie zatwierdzenia „Programu Działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostródzie na rok 2019”
Nr 12/2019 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Powiecie Ostródzkim w 2019 roku
Nr 13/2019 w sprawie: zmian do zarządzenia nr 61/2017 Starosty Ostródzkiego z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu „Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego”
Nr 14/2019 w sprawie: zmian do zarządzenia nr 62/2017 Starosty Ostródzkiego z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie powołania biura projektu: „Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego”
Nr 15/2019 w sprawie: zmian do zarządzenia nr 5/2018 Starosty Ostródzkiego z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im. W. Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik”
Nr 16/2019 w sprawie: zmian do zarządzenia nr 8/2018 Starosty Ostródzkiego z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie powołania biura projektu „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im. W. Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik”
Nr 17/2019 w sprawie ustalenia liczby etatów w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Nr 18/2019 w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli realizacji zadań publicznych zleconych przez Powiat Ostródzki na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)
Nr 19/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr 20/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie
Nr 21/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Ostródzie
Nr 22/2019 w sprawie ustalenia normy zakładowej zużycia paliwa płynnego w eksploatacji samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie – Skoda YETI nr rej. NOS 90GL
Nr 23/2019 w sprawie ustalenia normy zakładowej zużycia paliwa płynnego w eksploatacji samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie – Skoda Octavia nr rej. NOS 8C08
Nr 24/2019 w sprawie powołania Komisji ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na drogach powiatowych
Nr 25/2019 w sprawie powołania Komisji ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na drogach gminnych
Nr 26/2019 w sprawie przymusowego doprowadzenia
Nr 27/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu świadczenia usługi pomocy prawnej przez adwokatów i radców prawnych oraz stowarzyszenie
Nr 28/2019 w sprawie ustalenia normy zakładowej zużycia paliwa płynnego w eksploatacji samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie – Skoda Superb nr rej. NOS 06666
Nr 29/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Ostródzie
Nr 30/2019 w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Nr 31/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie
Nr 32/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze – podinspektorów w Wydziale Finansowym
Nr 33/2019 zmieniające Zarządzenie nr 70/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
Nr 34/2019 w sprawie ustalenia składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostródzie
Nr 35/2019 zmieniające zarządzenie Nr 86/2018 Starosty Ostródzkiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego powiatu ostródzkiego w Starostwie Powiatowym w Ostródzie
Nr 36/2019 w sprawie ustalenia składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostródzie
Nr 37/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Ostródzie
Nr 38/2019 w sprawie wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie
Nr 39/2019 zmieniające w sprawie regulaminu pracy w Starostwie Powiatowym w Ostródzie
Nr 40/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Ostródzie

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: - Data wytworzenia informacji: 2019-01-04 00:00:00
Wprowadził informację do BIP: Szymon Zambrzycki Data udostępnienia informacji: 2019-01-04 13:05:37
Osoba, która zmieniła informację: Szymon Zambrzycki Data ostatniej zmiany: 2019-07-22 08:41:35
Artykuł był wyświetlony: 2829 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu