ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 87575
Kierownictwo Starostwa 8080
Starosta Ostródzki 19198
Wicestarosta 13092
Sekretarz Powiatu 10801
Skarbnik Powiatu 9920
Regulamin organizacyjny 9957
Struktura organizacyjna 15063
Wydziały Starostwa Powiatowego -zadania 153012
Dane adresowe 30809
Wykaz telefonów 135845
Zasady Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Ostródzie 6135
Akty prawne 46957
Uchwały Rady Powiatu 2167050
Uchwały Zarządu Powiatu 2478647
Projekty uchwał 36189
Poradnik interesanta 63597
Obsługa osób niepełnosprawnych 6375
Wydział Budownictwa i Architektury 139392
Wydział Komunikacji i Transportu 342667
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów 111919
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 110983
Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr 13404
Referat Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich 18532
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 34470
Wydział Finansowy 19847
Wydział Geodezji i Kartografii 69612
Wydział Rozwoju Lokalnego 1589
Wydział Promocji 1753
Rejestry, ewidencje i archiwa 41915
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie 44381
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez jednostki powiatu 40888
Budżet 41323
Sprawozdania z wykonania budżetu 26339
Wykonanie budżetu 30652
Uchwała budżetowa 25570
Procedura uchwalania budżetu 14522
Projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2019 rok 3
Wieloletnia Prognoza Finansowa 16600
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2033 0
Wykaz dotacji realizowanyh w drodze porozumień między j.s.t. 13551
Udzielone poręczenia przez powiat 7248
Pomoc publiczna 22082
Sprawozdania budżetowe 12651
Sprawozdania finansowe 771
Tablica ogłoszeń 129026
Zamówienia publiczne 832557
Sondaże cenowe 536946
Plan zamówień publicznych 8345
Zawiadomienia 235946
Ogłoszenia 1182973
Umowy 68057
Oferty pracy 197065
Rejestr zgłoszeń budowy 85990
Wykaz delegacji zagranicznych w latach 2010-2014 14200
Regulamin monitoringu wizyjnego 2158
Ocena działania urzędu 0
Organizacja działania samorządu powiatowego 39059
Podstawy prawne 4893
Zadania Powiatu 6088
Statut Powiatu 5160
Organy Powiatu 54308
Zarząd Powiatu w Ostródzie 6277
Skład Zarządu Powiatu 19128
Kompetencje i zadania Zarządu Powiatu w Ostródzie 4827
Rada Powiatu w Ostródzie 10335
Skład Rady Powiatu w Ostródzie 26566
Kompetencje i zadania Rady Powiatu 6330
Protokoły z obrad 46985
Imienne wykazy głosowania 1327
Komisje Rady Powiatu w Ostródzie 29123
Grafik posiedzeń Rady Powiatu 63433
Grafik posiedzeń Komisji 54653
Transmisje z obrad 954
Interpelacje i zapytania radnych 811
Oświadczenia majątkowe 66328
Radni Powiatu 45182
Zarząd Powiatu 37462
Kierownictwo Starostwa 32280
Kierownicy jednostek 32545
Pracownicy Starostwa 35409
Inne 23263
Jednostki organizacyjne Powiatu Ostródzkiego 54832
Szkoły i placówki oświatowe 127590
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze 21725
Powiatowy Urząd Pracy 7825
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 34406
Zarząd Dróg Powiatowych 51694
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie 6926
Powiatowa Osoba Prawna 42208
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 13344
Zadania PINB 3870
Proces budowlany 3376
Akty Prawne 2866
Adresy 2881
Druki 11384
Pracownicy 4671
Komunikaty 5072
Ochrona danych osobowych 1456
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2578
Porozumienia i umowy 35132
Umowa partnerska z Osterode am Harz 5704
Umowa partnerska z Rejonem Prawdinsk 5966
Umowa partnerska z Rejonem Wileńskim 5302
Umowa Partnerska z Rejonem Nadwirniańskim 3877
Porozumienie między Powiatem Ostródzkim a Wspólnotą Powiatową Osterode Ostpreußen o współpracy partnerskiej 6238
Umowa o współpracy z Województwem Ústeckim 4286
Zarządzenia Starosty 141190
Zamierzenia i programy 36979
Programy realizowane przez Powiat 47481
Strategia Rozwoju Powiatu 16621
Program Rozwoju Lokalnego 5566
Karta Współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Organizacjami Pozarządowymi 4695
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim. 7252
Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny 4647
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 91046
Przydatne informacje 9283
Biuro Rzeczy Znalezionych 53226
Dyżury Aptek w Powiecie Ostródzkim 63429
Organizacje pozarządowe -wykaz 0
Stowarzyszenia zwykłe 25779
Mienie Powiatu Ostródzkiego 54602
Konsultacje społeczne 40517
Petycje 32942
Petycje w 2015r. 6582
Petycje w 2016r. 7530
Petycje w 2017r. 1885
Petycje w 2018r. 617
Petycje w 2019r. 807
Działalność lobbingowa 11555
Ochrona danych osobowych 2891
Dostęp do informacji publicznej 39517
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 34108
Kwota dotacji szkół niepublicznych 11571
Rządowe Centrum Legislacji 2
Wybory Samorządowe 2018 61398
Kontrole 2614
Kontrole zewnętrzne 6672
Kontrole Biura Kontroli 43422
Inne kontrole wewnętrzne 5794

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 38292
Strona główna 22
Instrukcja korzystania z BIP 37003
O Biuletynie 36766
Statystyka 33713
Mapa serwisu 34313
Rejestr zmian 1816139
Kanały RSS 30786

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 1319949
Sondaże cenowe 5
Informacje o naborze 443733
Ogłoszenia, przetargi ustne, dzierżawy, konkursy, umowy 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 45531
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu