ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 76523
Kierownictwo Starostwa 6312
Starosta Ostródzki 13336
Wicestarosta 7450
Sekretarz Powiatu 5678
Skarbnik Powiatu 5454
Regulamin organizacyjny 7872
Struktura organizacyjna 8633
Wydziały Starostwa Powiatowego -zadania 95807
Dane adresowe 18596
Wykaz telefonów 65759
Zasady Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Ostródzie 3607
Akty prawne 43040
Uchwały Rady Powiatu 657363
Uchwały Zarządu Powiatu 804296
Projekty uchwał 22353
Poradnik interesanta 56243
Obsługa osób niepełnosprawnych 3473
Wydział Budownictwa i Architektury 76817
Wydział Komunikacji i Transportu 208877
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów 63649
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 56904
Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr 7528
Referat Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich 12326
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 17234
Wydział Finansowy 10979
Wydział Geodezji i Kartografii 33975
Rejestry, ewidencje i archiwa 39304
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie 23885
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez jednostki powiatu 22836
Budżet 38208
Sprawozdania z wykonania budżetu 11709
Wykonanie budżetu 13543
Uchwała budżetowa 12389
Procedura uchwalania budżetu 8520
Projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2018 rok 0
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7623
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2031 0
Wykaz dotacji realizowanyh w drodze porozumień między j.s.t. 6197
Udzielone poręczenia przez powiat 4461
Ulgi, odroczenia, umorzenia i raty, wierzytelności 4613
Pomoc publiczna 9489
Sprawozdania budżetowe 5253
Tablica ogłoszeń 108656
Zamówienia publiczne 236669
Sondaże cenowe 243379
Plan zamówień publicznych 0
Zawiadomienia 84804
Ogłoszenia 552911
Umowy 44874
Oferty pracy 117471
Rejestr zgłoszeń budowy 27362
Wykaz delegacji zagranicznych w latach 2010-2014 12190
Organizacja działania samorządu powiatowego 36931
Podstawy prawne 2841
Zadania Powiatu 3476
Statut Powiatu 4221
Organy Powiatu 49051
Zarząd Powiatu w Ostródzie 4686
Skład Zarządu Powiatu 10344
Kompetencje i zadania Zarządu Powiatu w Ostródzie 2927
Rada Powiatu w Ostródzie 8658
Skład Rady Powiatu w Ostródzie 14618
Kompetencje i zadania Rady Powiatu 3799
Protokoły z obrad 19670
Grafik posiedzeń Rady Powiatu 26687
Komisje Rady Powiatu w Ostródzie 16039
Grafik posiedzeń Komisji 10048
Oświadczenia majątkowe 52630
Radni Powiatu 24268
Zarząd Powiatu 20073
Kierownictwo Starostwa 16831
Kierownicy jednostek 18440
Pracownicy Starostwa 19267
Inne 11447
Jednostki organizacyjne Powiatu Ostródzkiego 51388
Szkoły i placówki oświatowe 83102
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze 13072
Powiatowy Urząd Pracy 5370
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 21117
Zarząd Dróg Powiatowych 29104
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie 4218
Powiatowa Osoba Prawna 36713
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 3613
Zadania PINB 1037
Proces budowlany 978
Akty Prawne 819
Adresy 856
Druki 1880
Pracownicy 1153
Komunikaty 1111
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 388
Porozumienia i umowy 33413
Umowa partnerska z Osterode am Harz 3179
Umowa partnerska z Rejonem Prawdinsk 3298
Umowa partnerska z Rejonem Wileńskim 2868
Umowa Partnerska z Rejonem Nadwirniańskim 2119
Porozumienie między Powiatem Ostródzkim a Wspólnotą Powiatową Osterode Ostpreußen o współpracy partnerskiej 3491
Umowa o współpracy z Województwem Ústeckim 2012
Zarządzenia Starosty 76281
Zamierzenia i programy 35208
Programy realizowane przez Powiat 21694
Strategia Rozwoju Powiatu 10383
Program Rozwoju Lokalnego 3029
Karta Współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Organizacjami Pozarządowymi 2672
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim. 4114
Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny 1917
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 61015
Przydatne informacje 5223
Biuro Rzeczy Znalezionych 36359
Dyżury Aptek w Powiecie Ostródzkim 49205
Organizacje pozarządowe -wykaz 0
Stowarzyszenia zwykłe 7330
Mienie Powiatu Ostródzkiego 39842
Konsultacje społeczne 31488
Petycje 30842
Petycje w 2015r. 2022
Petycje w 2016r. 2069
Działalność lobbingowa 5006
Dostęp do informacji publicznej 33312
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 30760
Podstawowa kwota dotacji 2195
Rządowe Centrum Legislacji 2
Wybory Samorządowe 2014-2018 36402
Kontrole 755
Kontrole zewnętrzne 1251
Kontrole Biura Kontroli 6425
Inne kontrole wewnętrzne 1100

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 33675
Strona główna 19
Instrukcja korzystania z BIP 33426
O Biuletynie 32888
Statystyka 31563
Mapa serwisu 31783
Rejestr zmian 777968
Kanały RSS 28806

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 616918
Sondaże cenowe 5
Informacje o naborze 314203
Ogłoszenia, przetargi ustne, dzierżawy, konkursy, umowy 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 37684
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu