ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 78224
Kierownictwo Starostwa 6514
Starosta Ostródzki 13892
Wicestarosta 7962
Sekretarz Powiatu 6201
Skarbnik Powiatu 5984
Regulamin organizacyjny 8082
Struktura organizacyjna 9343
Wydziały Starostwa Powiatowego -zadania 101508
Dane adresowe 19960
Wykaz telefonów 72063
Zasady Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Ostródzie 3943
Akty prawne 43682
Uchwały Rady Powiatu 748157
Uchwały Zarządu Powiatu 918963
Projekty uchwał 23366
Poradnik interesanta 57182
Obsługa osób niepełnosprawnych 3824
Wydział Budownictwa i Architektury 82801
Wydział Komunikacji i Transportu 225924
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów 68576
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 61659
Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr 7997
Referat Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich 12885
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 18854
Wydział Finansowy 11808
Wydział Geodezji i Kartografii 37208
Rejestry, ewidencje i archiwa 39711
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie 26043
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez jednostki powiatu 24626
Budżet 38720
Sprawozdania z wykonania budżetu 12943
Wykonanie budżetu 14918
Uchwała budżetowa 13427
Procedura uchwalania budżetu 8998
Projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2018 rok 0
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8513
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2031 0
Wykaz dotacji realizowanyh w drodze porozumień między j.s.t. 6828
Udzielone poręczenia przez powiat 4781
Ulgi, odroczenia, umorzenia i raty, wierzytelności 4946
Pomoc publiczna 10435
Sprawozdania budżetowe 5809
Tablica ogłoszeń 111734
Zamówienia publiczne 266740
Sondaże cenowe 267326
Plan zamówień publicznych 843
Zawiadomienia 94780
Ogłoszenia 605801
Umowy 46479
Oferty pracy 122453
Rejestr zgłoszeń budowy 30511
Wykaz delegacji zagranicznych w latach 2010-2014 12398
Organizacja działania samorządu powiatowego 37252
Podstawy prawne 3086
Zadania Powiatu 3812
Statut Powiatu 4351
Organy Powiatu 49836
Zarząd Powiatu w Ostródzie 4889
Skład Zarządu Powiatu 11006
Kompetencje i zadania Zarządu Powiatu w Ostródzie 3168
Rada Powiatu w Ostródzie 8851
Skład Rady Powiatu w Ostródzie 15539
Kompetencje i zadania Rady Powiatu 4110
Protokoły z obrad 21626
Grafik posiedzeń Rady Powiatu 29084
Komisje Rady Powiatu w Ostródzie 17047
Grafik posiedzeń Komisji 11725
Oświadczenia majątkowe 54192
Radni Powiatu 25932
Zarząd Powiatu 21605
Kierownictwo Starostwa 17874
Kierownicy jednostek 19735
Pracownicy Starostwa 20587
Inne 12347
Jednostki organizacyjne Powiatu Ostródzkiego 51945
Szkoły i placówki oświatowe 87597
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze 14011
Powiatowy Urząd Pracy 5648
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 22688
Zarząd Dróg Powiatowych 31572
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie 4576
Powiatowa Osoba Prawna 37439
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 4376
Zadania PINB 1329
Proces budowlany 1262
Akty Prawne 1125
Adresy 1104
Druki 2337
Pracownicy 1471
Komunikaty 1522
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 659
Porozumienia i umowy 33736
Umowa partnerska z Osterode am Harz 3497
Umowa partnerska z Rejonem Prawdinsk 3736
Umowa partnerska z Rejonem Wileńskim 3150
Umowa Partnerska z Rejonem Nadwirniańskim 2346
Porozumienie między Powiatem Ostródzkim a Wspólnotą Powiatową Osterode Ostpreußen o współpracy partnerskiej 3876
Umowa o współpracy z Województwem Ústeckim 2259
Zarządzenia Starosty 81157
Zamierzenia i programy 35513
Programy realizowane przez Powiat 23652
Strategia Rozwoju Powiatu 11045
Program Rozwoju Lokalnego 3429
Karta Współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Organizacjami Pozarządowymi 2963
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim. 4388
Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny 2183
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 63839
Przydatne informacje 5699
Biuro Rzeczy Znalezionych 38118
Dyżury Aptek w Powiecie Ostródzkim 51619
Organizacje pozarządowe -wykaz 0
Stowarzyszenia zwykłe 8962
Mienie Powiatu Ostródzkiego 41539
Konsultacje społeczne 32484
Petycje 31143
Petycje w 2015r. 2431
Petycje w 2016r. 2508
Petycje w 2017r. 117
Działalność lobbingowa 5905
Dostęp do informacji publicznej 34275
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 31323
Kwota dotacji szkół niepublicznych 3509
Rządowe Centrum Legislacji 2
Wybory Samorządowe 2014-2018 37258
Kontrole 1073
Kontrole zewnętrzne 1721
Kontrole Biura Kontroli 8999
Inne kontrole wewnętrzne 1601

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 34285
Strona główna 19
Instrukcja korzystania z BIP 33968
O Biuletynie 33430
Statystyka 31860
Mapa serwisu 32131
Rejestr zmian 864542
Kanały RSS 29129

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 665244
Sondaże cenowe 5
Informacje o naborze 323959
Ogłoszenia, przetargi ustne, dzierżawy, konkursy, umowy 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 38815
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu