ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 88919
Kierownictwo Starostwa 8482
Starosta Ostródzki 20271
Wicestarosta 14160
Sekretarz Powiatu 11726
Skarbnik Powiatu 10672
Regulamin organizacyjny 10288
Struktura organizacyjna 16273
Wydziały Starostwa Powiatowego -zadania 162901
Dane adresowe 33379
Wykaz telefonów 151055
Zasady Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Ostródzie 7182
Akty prawne 47554
Uchwały Rady Powiatu 2582644
Uchwały Zarządu Powiatu 2892655
Projekty uchwał 39817
Poradnik interesanta 64877
Obsługa osób niepełnosprawnych 6904
Wydział Budownictwa i Architektury 150101
Wydział Komunikacji i Transportu 366837
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów 120660
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 120667
Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr 14390
Referat Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich 19837
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 37978
Wydział Finansowy 21354
Wydział Geodezji i Kartografii 76635
Wydział Rozwoju Lokalnego 2121
Wydział Promocji 2994
Rejestry, ewidencje i archiwa 42385
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie 47791
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez jednostki powiatu 43309
Budżet 41762
Sprawozdania z wykonania budżetu 28826
Wykonanie budżetu 34339
Uchwała budżetowa 27788
Procedura uchwalania budżetu 15518
Projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2019 rok 5
Wieloletnia Prognoza Finansowa 18183
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2033 0
Wykaz dotacji realizowanyh w drodze porozumień między j.s.t. 14700
Udzielone poręczenia przez powiat 7720
Pomoc publiczna 24395
Sprawozdania budżetowe 14158
Sprawozdania finansowe 1543
Tablica ogłoszeń 131910
Zamówienia publiczne 961388
Sondaże cenowe 597950
Plan zamówień publicznych 10116
Zawiadomienia 265410
Ogłoszenia 1336415
Umowy 73071
Oferty pracy 240651
Rejestr zgłoszeń budowy 101036
Wykaz delegacji zagranicznych w latach 2010-2014 14662
Regulamin monitoringu wizyjnego 2735
Ocena działania urzędu 0
Organizacja działania samorządu powiatowego 39452
Podstawy prawne 5288
Zadania Powiatu 6545
Statut Powiatu 5286
Organy Powiatu 54937
Zarząd Powiatu w Ostródzie 6543
Skład Zarządu Powiatu 20798
Kompetencje i zadania Zarządu Powiatu w Ostródzie 5149
Rada Powiatu w Ostródzie 10592
Skład Rady Powiatu w Ostródzie 28731
Kompetencje i zadania Rady Powiatu 6719
Protokoły z obrad 52971
Imienne wykazy głosowania 1852
Komisje Rady Powiatu w Ostródzie 31717
Grafik posiedzeń Rady Powiatu 71682
Grafik posiedzeń Komisji 65824
Transmisje z obrad 1463
Interpelacje i zapytania radnych 1256
Oświadczenia majątkowe 68278
Radni Powiatu 48638
Zarząd Powiatu 40363
Kierownictwo Starostwa 35281
Kierownicy jednostek 35314
Pracownicy Starostwa 38542
Inne 25288
Jednostki organizacyjne Powiatu Ostródzkiego 55373
Szkoły i placówki oświatowe 135705
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze 23438
Powiatowy Urząd Pracy 8265
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 37139
Zarząd Dróg Powiatowych 55536
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie 7473
Powiatowa Osoba Prawna 43304
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 15252
Zadania PINB 4320
Proces budowlany 3793
Akty Prawne 3186
Adresy 3205
Druki 13406
Pracownicy 5294
Komunikaty 6030
Ochrona danych osobowych 1835
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2929
Porozumienia i umowy 35449
Umowa partnerska z Osterode am Harz 6066
Umowa partnerska z Rejonem Prawdinsk 6379
Umowa partnerska z Rejonem Wileńskim 5727
Umowa Partnerska z Rejonem Nadwirniańskim 4170
Porozumienie między Powiatem Ostródzkim a Wspólnotą Powiatową Osterode Ostpreußen o współpracy partnerskiej 6657
Umowa o współpracy z Województwem Ústeckim 4592
Zarządzenia Starosty 257303
Zamierzenia i programy 37293
Programy realizowane przez Powiat 51330
Strategia Rozwoju Powiatu 17525
Program Rozwoju Lokalnego 5953
Karta Współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Organizacjami Pozarządowymi 4983
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim. 7784
Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny 5077
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 96109
Przydatne informacje 9949
Biuro Rzeczy Znalezionych 56054
Dyżury Aptek w Powiecie Ostródzkim 65486
Organizacje pozarządowe -wykaz 0
Stowarzyszenia zwykłe 28753
Mienie Powiatu Ostródzkiego 56790
Konsultacje społeczne 42160
Petycje 33370
Petycje w 2015r. 7455
Petycje w 2016r. 8506
Petycje w 2017r. 2200
Petycje w 2018r. 928
Petycje w 2019r. 1615
Działalność lobbingowa 12632
Ochrona danych osobowych 3893
Dostęp do informacji publicznej 40676
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 34686
Kwota dotacji szkół niepublicznych 13042
Rządowe Centrum Legislacji 2
Wybory Samorządowe 2018 65506
Kontrole 2994
Kontrole zewnętrzne 7579
Kontrole Biura Kontroli 50552
Inne kontrole wewnętrzne 6507

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 39086
Strona główna 22
Instrukcja korzystania z BIP 37654
O Biuletynie 37574
Statystyka 34059
Mapa serwisu 34768
Rejestr zmian 2039071
Kanały RSS 31177

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 1448301
Sondaże cenowe 5
Informacje o naborze 493062
Ogłoszenia, przetargi ustne, dzierżawy, konkursy, umowy 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 46924
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu