ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 74614
Kierownictwo Starostwa 6133
Starosta Ostródzki 12554
Wicestarosta 6832
Sekretarz Powiatu 4960
Skarbnik Powiatu 4845
Regulamin organizacyjny 7628
Struktura organizacyjna 7899
Wydziały Starostwa Powiatowego -zadania 89260
Dane adresowe 17336
Wykaz telefonów 59402
Zasady Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Ostródzie 3311
Akty prawne 42443
Uchwały Rady Powiatu 542759
Uchwały Zarządu Powiatu 675390
Projekty uchwał 20984
Poradnik interesanta 55259
Obsługa osób niepełnosprawnych 3071
Wydział Budownictwa i Architektury 70054
Wydział Komunikacji i Transportu 190010
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów 57754
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 50811
Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr 6925
Referat Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich 11719
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 15188
Wydział Finansowy 10005
Wydział Geodezji i Kartografii 29715
Rejestry, ewidencje i archiwa 38925
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie 21788
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez jednostki powiatu 20842
Budżet 37657
Sprawozdania z wykonania budżetu 10331
Wykonanie budżetu 12057
Uchwała budżetowa 11431
Procedura uchwalania budżetu 7874
Projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2017 rok 0
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6759
Wykaz dotacji realizowanyh w drodze porozumień między j.s.t. 5467
Udzielone poręczenia przez powiat 4157
Ulgi, odroczenia, umorzenia i raty, wierzytelności 4328
Pomoc publiczna 8634
Sprawozdania budżetowe 4613
Tablica ogłoszeń 105815
Zamówienia publiczne 207570
Sondaże cenowe 218137
Plan zamówień publicznych 0
Obwieszczenia 109797
Zawiadomienia 74838
Ogłoszenia 496420
Umowy 42864
Oferty pracy 112836
Rejestr zgłoszeń budowy 23966
Wykaz delegacji zagranicznych w latach 2010-2014 12064
Organizacja działania samorządu powiatowego 36608
Podstawy prawne 2590
Zadania Powiatu 3134
Statut Powiatu 3995
Organy Powiatu 48267
Zarząd Powiatu w Ostródzie 4507
Skład Zarządu Powiatu 9606
Kompetencje i zadania Zarządu Powiatu w Ostródzie 2697
Rada Powiatu w Ostródzie 8484
Skład Rady Powiatu w Ostródzie 13598
Kompetencje i zadania Rady Powiatu 3470
Protokoły z obrad 17177
Grafik posiedzeń Rady Powiatu 23200
Komisje Rady Powiatu w Ostródzie 14730
Grafik posiedzeń Komisji 8027
Oświadczenia majątkowe 51043
Radni Powiatu 22322
Zarząd Powiatu 18229
Kierownictwo Starostwa 15713
Kierownicy jednostek 16880
Pracownicy Starostwa 17813
Inne 10322
Jednostki organizacyjne Powiatu Ostródzkiego 50799
Szkoły i placówki oświatowe 77334
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze 11873
Powiatowy Urząd Pracy 5026
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 19067
Zarząd Dróg Powiatowych 26165
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie 3871
Powiatowa Osoba Prawna 36007
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 2996
Zadania PINB 781
Proces budowlany 753
Akty Prawne 578
Adresy 634
Druki 1473
Pracownicy 884
Komunikaty 783
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 169
Porozumienia i umowy 33194
Umowa partnerska z Osterode am Harz 2794
Umowa partnerska z Rejonem Prawdinsk 2880
Umowa partnerska z Rejonem Wileńskim 2577
Umowa Partnerska z Rejonem Nadwirniańskim 1917
Porozumienie między Powiatem Ostródzkim a Wspólnotą Powiatową Osterode Ostpreußen o współpracy partnerskiej 3120
Umowa o współpracy z Województwem Ústeckim 1765
Zarządzenia Starosty 71353
Zamierzenia i programy 34921
Programy realizowane przez Powiat 19405
Strategia Rozwoju Powiatu 9704
Program Rozwoju Lokalnego 2716
Karta Współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Organizacjami Pozarządowymi 2405
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim. 3777
Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny 1635
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 57557
Przydatne informacje 4599
Biuro Rzeczy Znalezionych 34606
Dyżury Aptek w Powiecie Ostródzkim 46035
Organizacje pozarządowe -wykaz 0
Stowarzyszenia zwykłe 5870
Mienie Powiatu Ostródzkiego 38081
Konsultacje społeczne 30681
Petycje 30596
Petycje w 2015r. 1500
Petycje w 2016r. 1545
Działalność lobbingowa 4427
Dostęp do informacji publicznej 32516
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 30347
Podstawowa kwota dotacji 1590
Rządowe Centrum Legislacji 2
Wybory Samorządowe 2014-2018 35396
Kontrole 509
Kontrole zewnętrzne 765
Kontrole Biura Kontroli 3641
Inne kontrole wewnętrzne 619

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 33118
Strona główna 19
Instrukcja korzystania z BIP 32989
O Biuletynie 32441
Statystyka 31330
Mapa serwisu 31503
Rejestr zmian 671288
Kanały RSS 28563

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 574171
Sondaże cenowe 5
Informacje o naborze 304494
Ogłoszenia, przetargi ustne, dzierżawy, konkursy, umowy 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 36572
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu