ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 80736
Kierownictwo Starostwa 6824
Starosta Ostródzki 14926
Wicestarosta 8953
Sekretarz Powiatu 7109
Skarbnik Powiatu 6828
Regulamin organizacyjny 8483
Struktura organizacyjna 10550
Wydziały Starostwa Powiatowego -zadania 112256
Dane adresowe 22298
Wykaz telefonów 85347
Zasady Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Ostródzie 4444
Akty prawne 44398
Uchwały Rady Powiatu 949960
Uchwały Zarządu Powiatu 1158126
Projekty uchwał 25344
Poradnik interesanta 58862
Obsługa osób niepełnosprawnych 4417
Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji 95525
Wydział Komunikacji i Transportu 253401
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów 77688
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 71909
Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr 9063
Referat Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich 14030
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 22380
Wydział Finansowy 13609
Wydział Geodezji i Kartografii 43813
Wydział Rozwoju Lokalnego 153
Wydział Promocji 155
Rejestry, ewidencje i archiwa 40220
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie 30291
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez jednostki powiatu 28522
Budżet 39354
Sprawozdania z wykonania budżetu 15652
Wykonanie budżetu 17537
Uchwała budżetowa 15955
Procedura uchwalania budżetu 10170
Projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2018 rok 0
Wieloletnia Prognoza Finansowa 10188
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2031 0
Wykaz dotacji realizowanyh w drodze porozumień między j.s.t. 8295
Udzielone poręczenia przez powiat 5363
Pomoc publiczna 12866
Sprawozdania budżetowe 7188
Tablica ogłoszeń 116355
Zamówienia publiczne 357463
Sondaże cenowe 319559
Plan zamówień publicznych 2517
Zawiadomienia 123339
Ogłoszenia 714031
Umowy 50451
Oferty pracy 134801
Rejestr zgłoszeń budowy 38755
Wykaz delegacji zagranicznych w latach 2010-2014 12859
Regulamin monitoringu wizyjnego 192
Organizacja działania samorządu powiatowego 37660
Podstawy prawne 3491
Zadania Powiatu 4372
Statut Powiatu 4544
Organy Powiatu 50929
Zarząd Powiatu w Ostródzie 5162
Skład Zarządu Powiatu 12337
Kompetencje i zadania Zarządu Powiatu w Ostródzie 3556
Rada Powiatu w Ostródzie 9128
Skład Rady Powiatu w Ostródzie 17282
Kompetencje i zadania Rady Powiatu 4579
Protokoły z obrad 26460
Grafik posiedzeń Rady Powiatu 34113
Komisje Rady Powiatu w Ostródzie 19180
Grafik posiedzeń Komisji 17045
Oświadczenia majątkowe 57067
Radni Powiatu 29771
Zarząd Powiatu 24781
Kierownictwo Starostwa 20585
Kierownicy jednostek 22536
Pracownicy Starostwa 23561
Inne 14547
Jednostki organizacyjne Powiatu Ostródzkiego 52632
Szkoły i placówki oświatowe 96159
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze 15603
Powiatowy Urząd Pracy 6116
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 25252
Zarząd Dróg Powiatowych 35852
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie 5118
Powiatowa Osoba Prawna 38558
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 6186
Zadania PINB 1838
Proces budowlany 1715
Akty Prawne 1527
Adresy 1477
Druki 3798
Pracownicy 2106
Komunikaty 2333
Ochrona danych osobowych 147
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1132
Porozumienia i umowy 34071
Umowa partnerska z Osterode am Harz 3996
Umowa partnerska z Rejonem Prawdinsk 4350
Umowa partnerska z Rejonem Wileńskim 3613
Umowa Partnerska z Rejonem Nadwirniańskim 2710
Porozumienie między Powiatem Ostródzkim a Wspólnotą Powiatową Osterode Ostpreußen o współpracy partnerskiej 4476
Umowa o współpracy z Województwem Ústeckim 2713
Zarządzenia Starosty 91388
Zamierzenia i programy 35876
Programy realizowane przez Powiat 27964
Strategia Rozwoju Powiatu 12296
Program Rozwoju Lokalnego 3941
Karta Współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Organizacjami Pozarządowymi 3390
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim. 4969
Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny 2698
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 69476
Przydatne informacje 6425
Biuro Rzeczy Znalezionych 41128
Dyżury Aptek w Powiecie Ostródzkim 54639
Organizacje pozarządowe -wykaz 0
Stowarzyszenia zwykłe 12259
Mienie Powiatu Ostródzkiego 44643
Konsultacje społeczne 34173
Petycje 31554
Petycje w 2015r. 3333
Petycje w 2016r. 3429
Petycje w 2017r. 552
Działalność lobbingowa 7278
Ochrona danych osobowych 336
Dostęp do informacji publicznej 35609
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 32133
Kwota dotacji szkół niepublicznych 5555
Rządowe Centrum Legislacji 2
Wybory Samorządowe 2014-2018 38572
Kontrole 1443
Kontrole zewnętrzne 2746
Kontrole Biura Kontroli 14993
Inne kontrole wewnętrzne 2528

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 35260
Strona główna 20
Instrukcja korzystania z BIP 34779
O Biuletynie 34188
Statystyka 32304
Mapa serwisu 32608
Rejestr zmian 1050088
Kanały RSS 29549

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 787462
Sondaże cenowe 5
Informacje o naborze 346323
Ogłoszenia, przetargi ustne, dzierżawy, konkursy, umowy 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 40530
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu