ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 86812
Kierownictwo Starostwa 7885
Starosta Ostródzki 18303
Wicestarosta 12296
Sekretarz Powiatu 10087
Skarbnik Powiatu 9350
Regulamin organizacyjny 9723
Struktura organizacyjna 14134
Wydziały Starostwa Powiatowego -zadania 146012
Dane adresowe 29242
Wykaz telefonów 127973
Zasady Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Ostródzie 5856
Akty prawne 46604
Uchwały Rady Powiatu 1989588
Uchwały Zarządu Powiatu 2289119
Projekty uchwał 34074
Poradnik interesanta 62951
Obsługa osób niepełnosprawnych 6035
Wydział Budownictwa i Architektury 132831
Wydział Komunikacji i Transportu 328267
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów 106095
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 104229
Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr 12590
Referat Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich 17688
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 32164
Wydział Finansowy 18611
Wydział Geodezji i Kartografii 65281
Wydział Rozwoju Lokalnego 1222
Wydział Promocji 1328
Rejestry, ewidencje i archiwa 41669
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie 41863
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez jednostki powiatu 38852
Budżet 41094
Sprawozdania z wykonania budżetu 24467
Wykonanie budżetu 28345
Uchwała budżetowa 24036
Procedura uchwalania budżetu 13707
Projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2019 rok 0
Wieloletnia Prognoza Finansowa 15535
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2033 0
Wykaz dotacji realizowanyh w drodze porozumień między j.s.t. 12590
Udzielone poręczenia przez powiat 6860
Pomoc publiczna 20638
Sprawozdania budżetowe 11681
Sprawozdania finansowe 101
Tablica ogłoszeń 127309
Zamówienia publiczne 777491
Sondaże cenowe 504753
Plan zamówień publicznych 7415
Zawiadomienia 219809
Ogłoszenia 1105745
Umowy 64902
Oferty pracy 183800
Rejestr zgłoszeń budowy 77586
Wykaz delegacji zagranicznych w latach 2010-2014 13941
Regulamin monitoringu wizyjnego 1796
Ocena działania urzędu 0
Organizacja działania samorządu powiatowego 38845
Podstawy prawne 4633
Zadania Powiatu 5799
Statut Powiatu 5076
Organy Powiatu 53901
Zarząd Powiatu w Ostródzie 6134
Skład Zarządu Powiatu 18017
Kompetencje i zadania Zarządu Powiatu w Ostródzie 4590
Rada Powiatu w Ostródzie 10150
Skład Rady Powiatu w Ostródzie 25149
Kompetencje i zadania Rady Powiatu 6029
Protokoły z obrad 43074
Imienne wykazy głosowania 933
Komisje Rady Powiatu w Ostródzie 27421
Grafik posiedzeń Rady Powiatu 58492
Grafik posiedzeń Komisji 48488
Transmisje z obrad 595
Interpelacje i zapytania radnych 464
Oświadczenia majątkowe 64628
Radni Powiatu 42777
Zarząd Powiatu 35445
Kierownictwo Starostwa 30178
Kierownicy jednostek 30683
Pracownicy Starostwa 33260
Inne 21875
Jednostki organizacyjne Powiatu Ostródzkiego 54537
Szkoły i placówki oświatowe 121575
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze 20378
Powiatowy Urząd Pracy 7505
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 32565
Zarząd Dróg Powiatowych 48746
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie 6501
Powiatowa Osoba Prawna 41395
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 12197
Zadania PINB 3536
Proces budowlany 3095
Akty Prawne 2630
Adresy 2657
Druki 10159
Pracownicy 4250
Komunikaty 4586
Ochrona danych osobowych 1205
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2317
Porozumienia i umowy 34984
Umowa partnerska z Osterode am Harz 5401
Umowa partnerska z Rejonem Prawdinsk 5648
Umowa partnerska z Rejonem Wileńskim 4968
Umowa Partnerska z Rejonem Nadwirniańskim 3669
Porozumienie między Powiatem Ostródzkim a Wspólnotą Powiatową Osterode Ostpreußen o współpracy partnerskiej 5918
Umowa o współpracy z Województwem Ústeckim 4014
Zarządzenia Starosty 131503
Zamierzenia i programy 36807
Programy realizowane przez Powiat 44701
Strategia Rozwoju Powiatu 15845
Program Rozwoju Lokalnego 5279
Karta Współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Organizacjami Pozarządowymi 4453
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim. 6852
Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny 4289
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 86637
Przydatne informacje 8731
Biuro Rzeczy Znalezionych 50487
Dyżury Aptek w Powiecie Ostródzkim 62255
Organizacje pozarządowe -wykaz 0
Stowarzyszenia zwykłe 23020
Mienie Powiatu Ostródzkiego 52778
Konsultacje społeczne 39326
Petycje 32728
Petycje w 2015r. 5946
Petycje w 2016r. 6786
Petycje w 2017r. 1684
Petycje w 2018r. 404
Petycje w 2019r. 375
Działalność lobbingowa 10664
Ochrona danych osobowych 2204
Dostęp do informacji publicznej 38640
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 33749
Kwota dotacji szkół niepublicznych 10605
Rządowe Centrum Legislacji 2
Wybory Samorządowe 2018 58651
Kontrole 2415
Kontrole zewnętrzne 6029
Kontrole Biura Kontroli 38910
Inne kontrole wewnętrzne 5276

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 37715
Strona główna 22
Instrukcja korzystania z BIP 36600
O Biuletynie 36299
Statystyka 33531
Mapa serwisu 34071
Rejestr zmian 1702807
Kanały RSS 30588

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 1257059
Sondaże cenowe 5
Informacje o naborze 420531
Ogłoszenia, przetargi ustne, dzierżawy, konkursy, umowy 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 44522
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu