ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-03-22 2018-04-10 10:00:00 Rozbudowa i przebudowa infrastruktury Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie w ramach projektu pt. „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im. W. Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik” ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 222.9 KiB)
 • siwz (DOC, 344 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - formularz ofertowy (DOC, 111.5 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie - podstawy wykluczenia (DOCX, 56.9 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.5 KiB)
 • Zał nr 3- projekt umowy (DOC, 260 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Przedmiar robót (PDF, 316 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - Projekt budowlany (PDF, 33.9 MiB)
 • Zał nr 6 do siwz - STWiOR (PDF, 983.5 KiB)
 • Zał nr 7 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 62.5 KiB)
2 2018-03-22 2018-04-03 09:00:00 Zakup materiałów do remontu dróg powiatowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 122.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 288 KiB)
3 2018-03-19 2018-04-05 10:00:00 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 218 KiB)
 • SIWZ (DOC, 358 KiB)
 • Zał nr 1do siwz - bud. użyteczności publ. ul. Kościuszki 2 (DOC, 114.5 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (DOCX, 52.5 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.8 KiB)
 • Zał nr 3- projekt umowy (DOC, 263 KiB)
 • Zał nr 4a do siwz - Przedmiar - r. ogólnobudowlane (PDF, 107.3 KiB)
 • Zał nr 4b do siwz - Przedmiar - c.o. (PDF, 103.5 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - Dokumentacja projektowa (PDF, 19.4 MiB)
 • Zał nr 5a do siwz - Rys. krat okiennych (PDF, 457.4 KiB)
 • Zał nr 6 do siwz - STWiOR (PDF, 665.4 KiB)
 • Zał nr 7 do siwz - Audyt energetyczny (PDF, 1.8 MiB)
 • Zał nr 8 do siwz - Decyzja RDOŚ (PDF, 1.2 MiB)
 • Zał nr 9 do siwz - Opinia ornitologiczno-chiropterologiczna (PDF, 686.9 KiB)
 • Zał nr 10 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 61.5 KiB)
4 2018-03-13 2018-04-03 09:00:00 Remont chodników w ciągu dróg powiatowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu remont chodników (PDF, 186.6 KiB)
 • SIWZ na remont chodników (DOC, 662 KiB)
 • Zał. Nr 6 OST chodniki (DOC, 1.9 MiB)
 • Zał. Nr 6 SST-chodniki (DOC, 4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 59.8 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ na remont chodników (PDF, 53.9 KiB)
 • Zmieniony Zał. Nr 1c Kosztorys ofertowy Część Nr 3 Remont chodnika w m. Wielki Dwór (DOC, 134 KiB)
 • Zmieniony Zał. Nr 6 SST-chodniki (DOC, 4 MiB)
5 2018-03-06 2018-03-23 10:00:00 Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 261.5 KiB)
 • siwz (DOC, 375 KiB)
 • Zał nr 1a-1d do siwz - Formularze ofertowe (ZIP, 169.1 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie - podstawy wykluczenia (DOCX, 56.8 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.3 KiB)
 • Zał nr 3- projekt umowy (DOC, 251 KiB)
 • Zał nr 4a-4d.2 do siwz - Przedmiary robót (ZIP, 358.2 KiB)
 • Zał nr 5a-5d do siwz -Dokumentacja projektowa (ZIP, 73.1 MiB)
 • Zał nr 6a-6d do siwz -STWiOR (ZIP, 2.1 MiB)
 • Zał nr 7a-7d do siwz -Audyty energetyczne (ZIP, 48.4 MiB)
 • Zał nr 8 do siwz - Decyzja RDOŚ - obiekty oświatowe powiatu ostródzkiego (PDF, 1.5 MiB)
 • Zał nr 9a-9c do siwz - Opinie ornitologiczne (ZIP, 3 MiB)
 • Zał nr 10 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 63 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu