ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-07-10 2018-07-20 10:00:00 Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 oraz w budynku Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 – wraz z przynależnym terenem ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 238 KiB)
 • Zał nr 1 do ogłoszenia - formularz ofertowy (DOC, 71 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie - podstawy wykluczenia (DOCX, 26.6 KiB)
 • Zał nr 3 do ogłoszenia - Projekt umowy (DOC, 183 KiB)
 • Zał nr 4 do ogłoszenia - wykaz usług (DOC, 32 KiB)
 • Zał nr 5 do ogłoszenia - wykaz osób (DOC, 32 KiB)
 • Zał nr 6 do ogłoszenia - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 32.5 KiB)
 • Zał nr 7 do siwz - Projekt umowy na powerzenie danych osobowych (DOCX, 34 KiB)
 • Wyjaśniene do ogłoszenia nr 1 (DOCX, 15.2 KiB)
 • Egz zamienny zał nr 1 do ogłoszenia - formularz ofertowy (DOC, 72.5 KiB)
2 2018-07-06 2018-07-24 10:00:00 Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 248 KiB)
 • SIWZ (DOC, 398 KiB)
 • Zał. nr 1a-1d do siwz - Formularz ofertowy (ZIP, 173.1 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie - podstawy wykluczenia (DOCX, 57 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.4 KiB)
 • Zał nr 3a - 3c do siwz (ZIP, 234.5 KiB)
 • Zał nr 4a - 4d do siwz - Przedmiary robót (ZIP, 256.3 KiB)
 • Zał nr 5a - 5d do siwz - Projekty budowlane (ZIP, 16.4 MiB)
 • Zał nr 6a - 6d do siwz - STWiOR (ZIP, 3.6 MiB)
 • Zał nr 7 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 62.5 KiB)
 • Zał nr 8 do siwz - Wzory harmonogramów do umów w zakresie części 1, 2, 3 i 4 (DOCX, 50.9 KiB)
3 2018-06-22 2018-07-16 10:00:00 Rozbudowa i przebudowa infrastruktury Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie w ramach projektu pt. „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im. W. Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik” ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 232 KiB)
 • SIWZ (PDF, 741.1 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - formularz ofertowy (DOC, 113 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie - podstawy wykluczenia (DOCX, 56.7 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.5 KiB)
 • Zał nr 3- projekt umowy (DOC, 260.5 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Przedmiar robót (PDF, 316 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - Projekt budowlany (PDF, 33.9 MiB)
 • Zał nr 6 do siwz - STWiOR (PDF, 983.5 KiB)
 • Zał nr 7 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 62.5 KiB)
 • Wyjaśnienie siwz (DOCX, 48.2 KiB)
 • Wyjaśnienie siwz nr 2 (PDF, 134.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 88 KiB)
 • Wyjaśnienie siwz nr 3 (DOCX, 49.9 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 4 (DOCX, 48.4 KiB)
 • Zestawienie stolarki (PDF, 268.6 KiB)
4 2018-06-06 2018-07-17 10:00:00 Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego – etap II ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane (PDF, 324.3 KiB)
 • SIWZ - Zwiększenie zasobu geodezyjnego (DOC, 429.5 KiB)
 • Zał nr 1a - 1h do siwz - Formularze ofertowe (8 egz.) (ZIP, 618.4 KiB)
 • zał nr 2 do siwz - JEDZ (espd-request) (PDF, 88 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - JEDZ (espd-request) (XML, 120.3 KiB)
 • Zał nr 3 do siwz - projekt umowy (DOC, 270.5 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Warunki techniczne (ZIP, 483.1 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 62 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 383.4 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu